M
"

Contact

Contact

Ontwerphart
Mirjam van der Goot
mirjam@ontwerphart.nl
06 52 31 57 78

Ontwerphart

Hoi! Ik ben Mirjam en met veel liefde werk ik al ruim twintig jaar als grafisch ontwerper voor uiteenlopende opdrachtgevers in de regio Nijmegen.
Mijn ontwerphart gaat sneller kloppen van:

  • Uitdagende vraagstukken
  • Heldere communicatie
  • Een kloppend verhaal
  • Mooie kleurcombinaties
  • Nijmegen!

Omgevingsvisie

Gemeente Nijmegen

De Nijmeegse gemeenteraad heeft samen met onder meer inwoners, bedrijven en instellingen de Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte in Nijmegen. Het geeft daarmee de komende jaren richting aan de ontwikkeling van de stad.

Bij een goed ontwerp staat heldere communicatie centraal. Dit betekent soms dat je voordat je met een ontwerp kunt beginnen, eerst de input moet beoordelen en herstructuren zodat het voor de lezer een logisch verhaal wordt.
Voor de Omgevingsvisie hebben we alle input gestructureerd zodat er vier bestuurlijke opgaven en acht ruimtelijke keuzes gecommuniceerd konden worden. Visueel samengevat in twee cirkeldiagrammen.

  • Concept en advies
  • Logo en huisstijl
nijmegen.nl

Tijdens dienstverband Deel 2 ontwerpers

Omgevingsvisie

Gemeente Nijmegen

De Nijmeegse gemeenteraad heeft samen met onder meer inwoners, bedrijven en instellingen de Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte in Nijmegen. Het geeft daarmee de komende jaren richting aan de ontwikkeling van de stad.

Bij een goed ontwerp staat heldere communicatie centraal. Dit betekent soms dat je voordat je met een ontwerp kunt beginnen, eerst de input moet beoordelen en herstructuren zodat het voor de lezer een logisch verhaal wordt.
Voor de Omgevingsvisie hebben we alle input gestructureerd zodat er vier bestuurlijke opgaven en acht ruimtelijke keuzes gecommuniceerd konden worden. Visueel samengevat in twee cirkeldiagrammen.

  • Concept en advies
  • Logo en huisstijl
nijmegen.nl

Tijdens dienstverband Deel 2 ontwerpers

Alle projecten

#
$