M
"

Contact

Contact

Ontwerphart
Mirjam van der Goot
mirjam@ontwerphart.nl
06 52 31 57 78

Ontwerphart

Hoi! Ik ben Mirjam en met veel liefde werk ik al ruim twintig jaar als grafisch ontwerper voor uiteenlopende opdrachtgevers in de regio Nijmegen.
Mijn ontwerphart gaat sneller kloppen van:

  • Uitdagende vraagstukken
  • Heldere communicatie
  • Een kloppend verhaal
  • Mooie kleurcombinaties
  • Nijmegen!

Beleidsplan

Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Ambulancezorg Gelderland-Zuid is een professionele aanbieder van ambulancezorg die staat voor het leveren van veilige, kwalitatief hoge en doelmatige zorg, waarbij wordt afgestemd met de acute ketenpartners zodat op efficiënte wijze patiëntgerichte acute zorg wordt geleverd.

In dit meerjarenbeleidsplan staan vijf pijlers waar de organisatie zich de komende vier jaar op zal gaan richten. Deze vijf pijlers zijn weergegeven in een cirkeldiagram waarvan de kleuren corresponderen met de illustraties op de betreffende hoofdpagina’s.

  • Ontwerp

Tijdens dienstverband Deel 2 ontwerpers
Illustraties Yoo Hee van der Stoep

Beleidsplan

Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Ambulancezorg Gelderland-Zuid is een professionele aanbieder van ambulancezorg die staat voor het leveren van veilige, kwalitatief hoge en doelmatige zorg, waarbij wordt afgestemd met de acute ketenpartners zodat op efficiënte wijze patiëntgerichte acute zorg wordt geleverd.

In dit meerjarenbeleidsplan staan vijf pijlers waar de organisatie zich de komende vier jaar op zal gaan richten. Deze vijf pijlers zijn weergegeven in een cirkeldiagram waarvan de kleuren corresponderen met de illustraties op de betreffende hoofdpagina’s.

  • Ontwerp

Tijdens dienstverband Deel 2 ontwerpers
Illustraties Yoo Hee van der Stoep

Alle projecten

#
$